Przedsiębiorcy się cieszą. Prezydent 11 lipca podpisał bowiem ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wdroży do polskiego prawa przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych.
Chodzi tu m.in. o dyrektywy klasyczną (tj. 2014/24/UE) oraz sektorową (tj. 2014/25/UE). Polska musiała implementować unijne przepisy do 18 kwietnia br. Ale choć miała dwa lata przez opieszałość poprzedniego rządu się spóźniła. Niewdrożenie dyrektyw spowodowało wielomiesięczny bałagan i zawieszenie ważnych publicznych przetargów, m.in. tych związanych z funduszami UE.
Teraz (jak to zazwyczaj bywa) przedsiębiorcy mają niewiele czasu na przygotowania do zmian. Ustawa (poza wyjątkami) wchodzi w życie już w 14 dni po publikacji. A zakres zmian jest szeroki i mocno zmieni warunki gry dla przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem zamówień publicznych.