Zapowiedziana przez rząd nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji odbiła się szerokim echem zarówno w mediach, jak i w środowisku prawniczym. Założenia dotyczące zwiększenia nadzoru nad komornikami oraz szerszej ochrony dłużników przed nadużyciami w trakcie egzekucji nie wzbudzają wątpliwości.
Otwarta pozostaje jednak kwestia wpływu zapowiadanych zmian na skuteczność działań komorników, a tym samym ochronę interesów wierzycieli – a więc również przedsiębiorców, dla których odzyskanie zaległych należności bywa często kwestią przetrwania na rynku.
Co istotne, dane Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor wskazują, że coraz więcej Polaków nie radzi sobie z terminową spłatą zobowiązań kredytowych i pozakredytowych. Łączna kwota zaległych należności ponad 2,1 mln dłużników osiągnęła już wartość blisko 45 mld zł, co oznacza wzrost w ciągu kwartału o 4,4 proc. Problem ten dotyczy także przedsiębiorców, których długi względem partnerów biznesowych zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Długów przekraczają 6 mld zł. Ze statystyk wynika, że tendencja ta się nasila, co nie wróży dobrze polskiej gospodarce. Nieterminowe płatności od kontrahentów są bowiem jedną z głównych przyczyn upadłości małych i średnich firm, mających kluczowe znaczenie w tworzeniu miejsc pracy oraz we wzroście PKB.