Do trybunału trafił kolejny już wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o obrocie ziemią. Po Platformie Obywatelskiej kontrowersyjny akt zaskarżył dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. I zapowiada kolejny wniosek w tej sprawie.
Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585) obowiązuje od 30 kwietnia. Akt ten zawiera restrykcyjne zasady dotyczące obrotu gruntami rolnymi.
Po pierwsze wstrzymuje co do zasady sprzedaż państwowej ziemi, po drugie umożliwia nabycie prywatnych gruntów rolnych wyłącznie rolnikom indywidualnym (z niewielkimi wyjątkami). Na tych, którym uda się już nabyć ziemię, nakłada zaś natomiast obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 10 lat – bez możliwości swobodnego zbycia czy przeniesienia posiadania (do tego potrzebna jest już zgoda sądu).