Mam 25 lat i jestem aplikantem notarialnym – pisze pan Marcin. Nie zarabiam dużo, a mój ojciec, który rozwiódł się z matką, gdy byłem dzieckiem, to bogaty przedsiębiorca. Gdy poprosiłem go o wsparcie finansowe, powiedział, że jestem już dorosły i mam sobie sam radzić. Jakie szanse powodzenia ma powództwo o alimenty – pyta.
Nikt nie ma wątpliwości, że rodzice powinni dostarczać środki utrzymania małoletnim dzieciom. Obowiązek taki wynika z przepisów prawa i jest powszechnie akceptowany. Kontrowersje budzi jednak alimentacja osób pełnoletnich. W szczególności takich, które nie kontynuują kształcenia na studiach dziennych.
Zobowiązani do dostarczania środków utrzymania są krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Oznacza to, że alimentów może żądać syn od matki, ale także ojciec od córki. Istnieją podstawy, aby wsparcia domagał się brat od siostry. Rodzeństwo może jednak uniknąć obowiązku alimentacji, jeśli wykaże, że wiąże się to z nadmiernym uszczerbkiem finansowym.
Prawo rodzinne nie przewiduje granicy wieku, od której nie można już domagać się alimentów. Świadczeń może bowiem żądać każdy zstępny, który nie jest jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie, niezależnie od wieku. Tym samym ustawodawca nie przewiduje momentu, w którym rodzice powinni zakręcić kurek z pieniędzmi. W przypadku czytelnika wykazanie, że nie jest w stanie zarabiać na swoje utrzymanie, może być nieco utrudnione. Osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, powinna bowiem uzyskiwać dochody pozwalające się usamodzielnić.
Aby otrzymać alimenty, czytelnik powinien w trakcie postępowania sądowego wykazać, że jest w niedostatku. Musi więc udowodnić, że nie jest w stanie realizować swoich usprawiedliwionych potrzeb. Tymi potrzebami są nie tylko żywność, ale i leki, ubrania, koszty utrzymania mieszkania czy też nauki. Kwoty te na pewno nie są znikome. Sąd wyda korzystny wyrok, jeśli stwierdzi, że aplikant stara się utrzymywać samodzielnie, ale nie jest w stanie tego dokonać ze względu na trudności na rynku pracy. Udowodnienie wskazanych okoliczności pozwoli otrzymać środki alimentacyjne. Wysokość świadczeń, których można żądać, jest uzależniona od potrzeb czytelnika i majątkowych możliwości jego ojca. W pozwie trzeba przedstawić środki dowodowe na obie okoliczności.
Podstawa prawna
Art. 128, art. 133, art. 134, art. 135 par. 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.).