Pre-pack, wbrew przewidywaniom niektórych ekspertów, zaczyna się sprawdzać. To oznacza, że być może już niedługo klasyczna upadłość likwidacyjna odejdzie do lamusa.
To, co świetnie wyglądało na papierze, zaczyna funkcjonować w rzeczywistości. Znane są już pierwsze przypadki ogłoszenia przygotowanej likwidacji przez sądy. Stało się tak choćby w Krakowie (postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z 27 kwietnia 2016, sygn. VIII Gu 40/16). Jeśli sądy w całej Polsce pójdą tą drogą, niebawem może się okazać, że dominująca obecnie upadłość likwidacyjna na zasadach ogólnych rzeczywiście odejdzie do lamusa.
Przewaga praktyki nad teorią