Miałem ważny przegląd techniczny, ale policja podczas kontroli stwierdziła, że samochód jest na tyle niesprawny, że zagraża bezpieczeństwu na drodze. I w związku z tym zatrzymano mi dowód rejestracyjny – narzeka pan Joachim. – Czy rzeczywiście policjanci mieli prawo pozbawić mnie (tymczasowo) tego dokumentu – zastanawia się kierowca.
Podczas policyjnej kontroli samochodu wychodzi na jaw wiele mankamentów. Są to przypadki, kiedy pojazd ma np. światła, ale bez atestu, a z silnika wycieka olej. Przyczyną, która wielu właścicielom samochodu wydaje się nieistotna, są jego przeróbki. Zatem np. samowolne oklejanie szyb czarną folią może źle się skończyć. Przed przystąpieniem do przeróbek warto najpierw sprawdzić, czy zezwala na nie rozporządzenie ministra infrastruktury dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Skontrolować samochód policjanci mogą także wtedy, kiedy kierowca rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa. Ocena sytuacji i ewentualnego zagrożenia każdorazowo należy do policji. Jeśli więc po drodze będzie poruszał się samochód z dziurawym czy urwanym tłumikiem, wydającym głośne dźwięki i zostawiającym czarne kłęby dymu, lub ze zwisającym błotnikiem, policjant może taki samochód zatrzymać do kontroli. A jeśli pojazd będzie zagrażał bezpieczeństwu na drodze – ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny. Do tej grupy zagrożeń kwalifikuje się także auto po wypadku, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, a także to, które narusza wymagania ochrony środowiska, bo np. emituje za dużo spalin. Dowód rejestracyjny można stracić także za brak trójkąta ostrzegawczego, pękniętą szybę czy brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej, a także za łyse opony. Kolejnym poważnym powodem jest brak dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.
Do zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez mundurowych uprawniają sytuacje dotyczące samego dokumentu: gdy został on zniszczony albo wygląda na podrobiony. Prawo drogowe zezwala na jego zatrzymanie w przypadku stwierdzenia, że auto nie było poddane badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo. Policja nie uzna również badania technicznego wykonanego przez jednostkę do tego nieupoważnioną.
Nie ma znaczenia ważność badania technicznego. Samochód może mieć aktualne badanie, a dowód rejestracyjny mimo to może zostać zatrzymany, jeśli mundurowy znajdzie usterkę lub inną przyczynę zagrażającą bezpieczeństwu na drodze.
Policjant musi wydać kierowcy pokwitowanie za zatrzymany dokument, ale może też zezwolić na jazdę samochodem przez siedem dni, określając warunki jego użytkowania.
Podstawa prawna
Art. 132 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).