Najwięcej mandatów polscy kierowcy otrzymują za przekraczanie prędkości. Poza karą pieniężną grożą za to także punkty karne oraz utrata prawa jazdy. Z zatrzymaniem licencji na trzy miesiące musi się liczyć każdy, kto przekroczy prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.
Dotkliwie karani są kierowcy za wykroczenia dotyczące pieszych, ponieważ najwięcej wypadków jest właśnie na przejściach i dotyczy nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu albo kiedy kierowca próbuje ominąć auto, które się zatrzymało, by przepuścić na zebrze przechodzących ludzi (omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 10 pkt, 500 zł). Jeszcze wyższą karę (do 800 zł) można dostać za parkowanie w miejscu dla inwalidy.
Największą jednak plagą polskich szos są kierowcy jeżdżący po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu. Grozi za to nie tylko 10 pkt karnych, ale także kara do 5 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, a także dodatkowe świadczenie pieniężne – 5 tys. zł, a w przypadku recydywy nie mniej niż 10 tys. zł. Mandat można dostać nie tylko za niezapięcie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy (100 zł, 2 pkt), ale także za zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej (od 50 do 200 zł) lub za oddalenie się kierowcy od auta, gdy silnik jest włączony (50 zł).
Przyjmując mandat, przyznajemy się do winy. Jeśli jednak uznamy, że policjant nie miał racji, możemy wystąpić z wnioskiem o jego uchylenie. Pismo kierujemy do sądu w miejscu przewinienia.
Przykładowe mandaty za wykroczenia drogowe
● Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi – 10 pkt, 200 zł
● Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu – 10 pkt, 350 zł
● Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów – 6 pkt, 350 zł
● Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów, którzy nie korzystają z pasów bezpieczeństwa – 4 pkt, 100 zł
● Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 10 pkt, 500 zł
● Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu – 5 pkt, 300 zł
● Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 5 pkt, 200 zł
● Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej – 2 pkt, 300 zł
● Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu – 0 pkt, 300 zł
● Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z jego konstrukcyjnego przeznaczenia niepodlegającego rejestracji – 1 pkt, 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł
Kary za przekroczenie dozwolonej prędkości
● Od 6 do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 pkt karny
● 11–20 km/h – mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
● 21–30 km/h – mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
● 31–40 km/h – mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
● 41–50 km/h – mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
● 51 km/h – mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych.