Kierowcy mogą spać spokojnie. Opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, nalepek oraz ich wtórników, zapisane w nowym rozporządzeniu - nie wzrosną

Z nowym rokiem 2017 wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (zastąpi ono dotychczasowe rozporządzenie z 2003 roku - Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2302). Stawki pobierane od kierowców w wydziałach komunikacji pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Opłaty za dowód i pozwolenia

Organ rejestrujący pobierze opłatę za wydanie:
1) dowodu rejestracyjnego albo jego wtórnika – w wysokości 54,00 zł;
2) nalepki kontrolnej albo jej wtórnika – w wysokości 18,50 zł.

Za wydanie pozwolenia czasowego albo jego wtórnika organ rejestrujący pobiera opłatę:
1) w przypadku czasowej rejestracji z urzędu – w wysokości 13,50 zł;
2) w przypadku czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu – w wysokości 18,50 zł;
3) do wielokrotnego stosowania – w przypadku czasowej rejestracji na wniosek właściciela w celu wywozu pojazdu za granicę, na wniosek producenta
pojazdu oraz w celu przeprowadzenia badań – w wysokości 363,00 zł.W przypadku kradzieży lub utraty dowodu albo tablicy (tablic) za wydanie pozwolenia czasowego albo wtórnika takiego pozwolenia kierowca zapłaci 18,50 zł.

Opłaty za tablice

Organ rejestrujący pobiera opłatę za wydanie:
1) tablic samochodowych albo ich wtórnika – w wysokości 80,00 zł;
2) tablicy motocyklowej albo jej wtórnika – w wysokości 40,00 zł;
3) tablicy motorowerowej albo jej wtórnika – w wysokości 30,00 zł;
4) tablic indywidualnych – w wysokości 1000,00 zł;
5) zabytkowych tablic samochodowych albo ich wtórnika – w wysokości 100,00 zł;
6) zabytkowej tablicy motocyklowej albo jej wtórnika – w wysokości 50,00 zł;
7) kompletu nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne albo jego wtórnika – w wysokości 12,50 zł.


Za wydanie wtórnika tablic indywidualnych wnioskujący zapłaci 80,00 zł (tablice samochodowe) lub 40,00 zł (tablice motocyklowe).

Za wydanie tylko jednej tablicy rejestracyjnej samochodowej, indywidualnej lub zabytkowej (albo wtórnika tychże) zapłacimy 50% stawki podstawowej.

Za wydanie tablic rejestracyjnych dla motocykli i motorowerów, które mogą mieć tablice także z przodu, pobiera się podwójną opłatę podstawową (40,00 zł x 2 lub 30,00 zł x 2).
Za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika albo wtórnika tej tablicy zapłacimy z kolei 40,00 zł.

Za wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych do zalegalizowania dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika albo wtórnika tych nalepek zapłacimy standardowo 12,50 zł.

Tablice tymczasowe

Organ rejestrujący pobiera opłatę za wydanie:

1) tymczasowych tablic samochodowych albo ich wtórnika – w wysokości 30,00 zł;
2) tymczasowej tablicy motocyklowej albo jej wtórnika – w wysokości 12,00 zł;
3) tymczasowej tablicy motorowerowej albo jej wtórnika – w wysokości 12,00 zł;
4) kompletu nalepek na tablice tymczasowe albo wtórnika tych nalepek – w wysokości 12,50 zł.


Jedna tablica tymczasowa albo jej wtórnik kosztować będzie 15,00 zł, zaś jedna nalepka - 6,25 zł. Z kolei tymczasowe tablice rejestracyjne dla motocykli i motorowerów, które mogą mieć tablice także z przodu, pobiera się podwójną opłatę podstawową (12,00 zł x 2 = 24,00 zł).

Za wydanie tablic tymczasowych, w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę, pobierane są stawki jak za tablice stałe (nietymczasowe).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. 2016 poz. 689)