Rozporządzenie zostało opublikowane 1 lipca, a więc w dniu jego wejścia w życie (Dz.U. z 2016 r. poz. 970).

Kolejna zmiana poczyniona tuż przed podpisaniem nowej wersji regulaminu dotyczy przewodniczących wydziałów liczących powyżej 15 sędziów. Oni również będą musieli popracować więcej, niż to zakładano na początku prac nad zmianami. O ile bowiem w pierwotnej wersji mowa była o obłożeniu ich pracą w wysokości 25 proc. wpływających spraw, to ostatecznie stanęło na 30 proc.

Prezesi sądów mają miesiąc, licząc od 1 lipca, na uporządkowanie według nowych zasad pracy w podległych im jednostkach.

Etap legislacyjny

Rozporządzenie weszło w życie