Kompetencje komorników i status Krajowej Rady Sądownictwa – to zagadnienia, które wzbudziły najżywszą dyskusję podczas konferencji „Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform”.
Prawo rzadko nadąża za życiem, a zwłaszcza za postępem technologicznym, ale konferencje naukowe prawników coraz częściej stają się forum wymiany opinii na najbardziej aktualne tematy, które zaprzątają uwagę zarówno teoretyków, jak i praktyków. Najlepszym przykładem jest wydarzenie zorganizowane w ubiegłym tygodniu przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Katedrę Teorii Organizacji i Kierownictwa UMCS w Lublinie. Program konferencji obejmował niemal wszystkie najważniejsze kwestie, którymi żyje dziś wymiar sprawiedliwości w związku z wdrażanymi lub dopiero zapowiedzianymi przez rząd zmianami.
– Najwięcej uwag, krytycznych głosów i postulatów pojawiło się podczas panelu poświęconego reformie sądownictwa, zasadom powoływania sędziów i pozycji KRS. Zgłoszone zostały zastrzeżenia co do konstytucyjności niektórych planowanych rozwiązań dotyczących krajowej rady. Przedmiotem dyskusji były także zagadnienia: wymagań w zakresie kwalifikacji sędziów, zasad ich awansu i niezawisłości sędziowskiej – mówi dr hab. prof. UMCS Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, jedna z prowadzących konferencję.
Ożywioną dyskusję wywołał również temat zasad wykonywania zawodu komornika i jego statusu, co jest tym bardziej zrozumiałe, iż w ostatnich dniach resort sprawiedliwości zaprezentował projekt nowej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, w którym znalazło się kilka budzących kontrowersje pomysłów. Paneliści przedstawili też zagadnienia istotne z punktu widzenia adwokatów i radców prawnych, w tym problematykę świadczenia usług prawniczych w formie spółki handlowej, kwestie dotyczące reklamy czy wprowadzenia specjalizacji.
– Podkreślenia wymaga, że aktywnym uczestnikiem konferencji był wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, który – co istotne – wziął udział we wszystkich jej częściach. Nie tylko wysłuchał wszelkich uwag, ale też do części z nich, w tym tych krytycznych, odniósł się, tłumacząc intencje i racje resortu. Zadeklarował jednocześnie, że argumenty i opinie przedstawione przez panelistów i dyskutantów zostaną poddane w MS wnikliwej analizie – zaznacza prof. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak. Jak dodaje, ma oczywiście świadomość, że od wysłuchania do uwzględnienia daleka droga, lecz i tak warto docenić otwartość przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości na rzeczowy dialog z prawniczymi środowiskami.
Dziennik Gazeta Prawna był patronem medialnym konferencji.