Rząd przygotował zmiany w przepisach, które mają ułatwić życie producentom samochodowym i dealerom. Miałyby one wejść w życie od 2018 r.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) opracowało projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw, który wpłynie na działalność ok. 20 tys. przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją (sprzedażą i handlem), produkcją lub badaniami w celu wykonania jazd testowych. Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie nowości w postaci tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów.
W obecnym stanie prawnym (art. 74 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) starosta na wniosek np. firmy, która chce przeprowadzić badania samochodu mającego wejść na rynek, dokonuje czasowej rejestracji każdego pojazdu z osobna. To uciążliwe zarówno dla urzędników, jak i przedsiębiorców. Jak twierdzą autorzy projektu, nie daje możliwości zainteresowanym podmiotom czasowego użytkowania w ruchu drogowym pojazdów z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla wielu z nich bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji i wizyty w organie rejestrującym.
Po zmianach uprawnione przedsiębiorstwa będą mogły jednorazowo zarejestrować czasowo (np. do testów) większą liczbę pojazdów. Przewiduje się, że okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego wyniesie 30 dni lub 6 miesięcy. Wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji ma kosztować 100 zł, wydanie specjalnego dowodu rejestracyjnego 20 zł, a przekazanie profesjonalnych tablic rejestracyjnych – 80 zł.
Zdaniem projektodawców dzięki zmianom wielokrotnie zmniejszy się liczba wizyt w urzędach, zakładając jednorazowe wydanie zainteresowanemu podmiotowi 100 sztuk blankietów (lub dowolnej liczby w przypadku wniosku od producenta pojazdów), które będą wypełnione dla konkretnego pojazdu.
Projekt przy okazji wprowadza też zmiany w kodeksie wykroczeń. Przewiduje się karę grzywny w wysokości 5 tys. zł za przekazanie blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic rejestracyjnych do nieuprawnionego korzystania.