Wszystkie czynności podejmowane przez komornika w terenie muszą być nagrywane, a wejście siłą do domu dłużnika będzie możliwe tylko w asyście policji – zapowiedział Zbigniew Ziobro.
Potwierdziły się nasze wczorajsze doniesienia na temat zmian w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.) oraz w kodeksie postępowania cywilnego. Katalog spraw, jakimi będą mogli zajmować się asesorzy komorniczy, zostanie poważnie ograniczony, a nadzór nad komornikami zwiększony – zarówno ze strony ministra sprawiedliwości, jak i prezesów sądów.
Prezentując projekt nowej ustawy, minister sprawiedliwości poinformował, że prezesi sądów rejonowych nie tylko będą zobligowani do częstszych kontroli kancelarii komorniczych (w dodatku z obowiązkowym udziałem pracowników urzędu skarbowego), ale zyskają też nowe instrumenty. Jeśli prezes sądu stwierdzi rażące naruszenie prawa przez komornika, będzie mógł odsunąć go na 30 dni od czynności i wnioskować bezpośrednio do ministra o odwołanie go z funkcji.