Mimo regulacji obowiązujących od połowy kwietnia wyższe szczeble w prokuraturze nie garną się do odciążenia rejonów: przejmowania cięższych gatunkowo spraw (przestępstwa finansowo-skarbowe, błędy medyczne, poważniejsza cyberprzestępczość) czy wspomagania w dyżurach zdarzeniowych. Niektóre jednostki bronią się przed dodatkową pracą twórczymi wykładniami obowiązujących przepisów lub piętrzeniem bezsensownych formalizmów.
Z naszych informacji wynika, że Prokuratura Krajowa zainteresowała się tym, jak realizowane jest zarządzenie prokuratora generalnego z 13 maja o przejmowaniu spraw zgodnie z nowymi przepisami (nr 33/16). W teren poszły dwa oficjalne pisma mające na celu zmotywowanie do prawidłowej interpretacji przepisów.
– Frustracja narasta. Wpływ do rejonów podskoczył i jest właściwie nie do opanowania – słyszymy od prokuratora z rejonu.