Dopiero od 1 stycznia 2017 możliwe ma być bezgotówkowe opłacenie sprawy cywilnej poprzez specjalny system e-płatności – wynika z projektu rozporządzenia przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To efekt opóźnienia związanego z wdrażaniem systemu informatycznego.

1 lipca 2017 miało wejść w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 408), na podstawie którego funkcjonować miał system płatności elektronicznych prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednak zgodnie z nowelizacją niniejszego aktu, która właśnie pojawiła na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego, termin uruchomienia platformy do e-płatności przesunięto na na 1 stycznia 2017. Przypomnijmy, że zgodnie z pierwotnymi założeniami resortu, system miał ruszyć 1 października 2015 roku. Co jest zatem przyczyną kolejnych opóźnień?

- Aktualnie trwają prace związane z wyborem operatora płatności, który będzie obsługiwał system informatyczny e-płatności. Podpisanie umowy z operatorem nastąpi po rozstrzygnięciu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jednego z podmiotów, który złożył ofertę w postępowaniu koncesyjnym – wyjaśnia Milena Domachowska, Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zmiana terminu, jak dodaje, uzasadniona jest również względami bezpieczeństwa i koniecznością ponownego przetestowania systemu z uwzględnieniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa danych osobowych i danych kart płatniczych.

- W związku z faktem, że w systemie przetwarzane będą płatności, poziom wymagań bezpieczeństwa jest znacznie wyższy niż w przypadku innych, typowych systemów informatycznych wykorzystywanych w administracji publicznej – tłumaczy.

W sądach bez terminali

Sądowe e-płatności obywać się będą poprzez specjalny serwis prowadzony przez ministerstwo. Dokonywanie opłat online będzie możliwe poprzez szybkie przelewy internetowe (pay-by-link) oraz karty płatnicze, za pomocą których możliwe jest dokonywanie płatności w sieci. Resortowy system nie przewiduje natomiast obecności terminali płatniczych w kasach sądów.

Prowizja za mobilność

Dokonanie płatności za pośrednictwem systemu e-płatności (pay-by-link lub karta płatnicza) będzie związane z obowiązkiem uiszczenia prowizji przez klienta. Ta, z uwagi na trwające procedury wyboru operatora płatności nie jest jednak jeszcze znana. Zgodnie z przyjętymi założeniami nie będzie ona mogła przekraczać 1% wartości transakcji. Ministerstwo szacuje, że za pojedyncza transakcja mobilna nie powinna kosztować więcej niż 50 gr.

Jak zaznacza Milena Domachowska, dokonywanie opłat sądowych za sprawy cywilne nadal będzie możliwe za pomocą tradycyjnego przelewu (również internetowego) oraz w kasach sądów bez konieczności ponoszenia kosztów prowizji.

2 073 042 zł – takie są koszty uruchomienia systemu e-płatności. Kwota ta obejmuje m.in. zdefiniowanie i wykonanie systemu sprzedaży elektronicznych znaków opłaty sądowej zarządzania znakami i ich wykorzystywania

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych na etapie opiniowania