To wynik opóźnienia związanego z wdrażaniem sytemu e-Płatności przez resort sprawiedliwości. Na drodze stanęły problemy z wyborem operatora. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem system ruszyć miał 1 lipca 2016. Termin ten zostanie jednak przesunięty.

Jak informowaliśmy na gazetaprawna.pl, opłat sądowych w sprawach cywilnych od 1 lipca również nie będzie można jeszcze uregulować ani szybkim internetowym przelewem, ani kartą płatniczą. Wszystko z powodu przedłużającej się procedury wyboru operatora. Jak wyjaśniło nam ministerstwo sprawiedliwości, podpisanie umowy z operatorem nastąpi po rozstrzygnięciu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi jednego z podmiotów, który złożył ofertę w postępowaniu koncesyjnym.

Krajowy Rejestr Karny również ma być włączony do resortowego sytemu e-Płatności. Zgodnie z projektem rozporządzenia, dopiero od 1 stycznia 2017 ma rozpocząć się jego funkcjonowanie. Platforma do szybkich płatności bazować ma na elektronicznych znakach sądowych do uiszczania opłat za wydanie informacji z KRK. Tradycyjne znaczki wraz z wejściem w życie nowych regulacji mają zostać wycofane z obiegu.

To nie pierwsze opóźnienie związane z uruchomieniem systemu e-Płatności. Zgodnie z pierwotnymi założeniami resortu, system miał ruszyć 1 października 2015 roku.

Za transakcje dokonywane za pośrednictwem platformy pobierana będzie mogła być prowizja. Jak szacuje ministerstwo, nie będzie ona wynosić jednak więcej niż 50 gr od szybkiego przelewu lub transakcji kartą.

Ważne: Wprowadzenie systemu e-Płatności nie spowoduje, że w sądach pojawią się terminale płatnicze. Transakcje będzie można dokonywać kartami płatniczymi jedynie przez internet.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego na etapie uzgodnień