Z niepokojem przyjęłam ostatnie zmiany prawne dotyczące obrotu ziemią rolną. Zastanawiam się, czy nadal mogę być właścicielką tego typu gruntu przekazanego mi lata temu przez rodziców, skoro nie jestem rolniczką, bo na co dzień pracuję i żyję w mieście. A może powinnam zająć się uprawą roli, by utrzymać na własność ojcowiznę – pisze pani Małgorzata. – Ponadto planowałam przepisanie ziemi na moje dzieci, które również nie są rolnikami. Czy nowe prawo blokuje mi taką możliwość – dopytuje czytelniczka
Na szczęście możemy uspokoić panią Małgorzatę. Zmiany legislacyjne, które weszły w życie pod koniec kwietnia 2016 r., jakkolwiek niekorzystne, bo ograniczające swobodę obrotu własnością prywatną, nie objęły osób takich jak nasza czytelniczka.
Po pierwsze osoby fizyczne niebędące rolnikami, które w dniu wejścia w życie opisywanych zmian (30 kwietnia 2016 r.) były właścicielami ziemi rolnej, pozostają nimi nadal i nie muszą wyzbywać się ziemi na rzecz państwowej Agencji Nieruchomości Rolnych.
Po drugie szeroko opisywane przepisy dotyczące ograniczeń w handlu ziemią rolną nie objęły nabycia tego typu nieruchomości w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego. Oznacza to, że właściciel gruntu rolnego może przepisać go na swoich potomków na ogólnych zasadach prawa cywilnego. Co więcej, osoba, która dziedziczy ziemię rolną, nie musi być rolnikiem w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który to wymóg byłby konieczny do spełnienia w przypadku kupna ziemi rolnej na rynku. Pani Małgorzata może więc przepisać grunt na dzieci, które z pracą na roli nie mają nic wspólnego.
Jeśli chodzi o poruszoną przez czytelniczkę kwestię obowiązku uprawy posiadanej ziemi rolnej, to taki przymus nie istnieje. – Ziemia rolna może leżeć odłogiem i nie jest to wcale rzadka sytuacja. Nie grożą za to żadne sankcje prawne – wyjaśnia Bartłomiej Dębski, associate w praktyce nieruchomości w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. – Uprawa ziemi wpływa natomiast na możliwość pozyskania dopłat z Unii Europejskiej. Leżące odłogiem nieużytki nie kwalifikują się do tego typu wsparcia finansowego – dodaje prawnik.
Podstawa prawna
Art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.).