Parking przy nowopowstającym domu jednorodzinnym będzie mógł być bliżej jego okien niż dziś obowiązujące siedem metrów. Pod jednym warunkiem: parking ten nie będzie mógł się składać z więcej niż dwóch stanowisk na jeden lokal mieszkalny (w domu jednorodzinnym mogą być dwa).
To jedna z wielu zmian zaproponowanych przez resort infrastruktury w przesłanym niedawno do konsultacji społecznych projekcie zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pisaliśmy o nich w DGP jako pierwsi („Przepisy budowlane żegnają się z gomułkowszczyzną”, DGP 96/2016).
Postulowane zmiany dotyczyć mają wielu norm związanych z projektowaniem i wznoszeniem budynków. Jak jednak zaznacza ministerstwo, nie będą modyfikować aktualnego współczynnika przenikania ciepła dla okien. A tego domagają się przedstawiciele deweloperów. W ocenie Polskiego Związku Firm Deweloperskich obecnie obowiązujący współczynnik został bowiem ustalony na poziomie, który de facto wymaga w nowych inwestycjach montowania zawsze okien trzyszybowych. A to podraża inwestycję. Budujący przekonują, że resort w ogóle nie powinien określać wymagań w zakresie charakterystyki energetycznej dla stolarki okiennej, a jedynie wskazać dopuszczalne poziomy zużycia energii przez cały budynek.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie zgadza się jednak z tymi twierdzeniami.
– Obowiązujące rozporządzenie nie reguluje, jakie okna mogą być stosowane w budynkach (o jakiej konstrukcji i z jakich materiałów wykonane), a jedynie określa, jaki jest dopuszczalny maksymalny współczynnik przenikania ciepła okien. To kluczowy parametr wpływający na charakterystykę energetyczną budynku – wskazuje biuro prasowe MIiB.
Przedstawiciele ministerstwa wskazują, że wartość ta została podana w pkt 1.2 załącznika nr 2 do obowiązującego rozporządzenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), a określono ją na podstawie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków na poziomie optymalnym pod względem kosztów.
– Wymaganie to może zostać spełnione z zastosowaniem stolarki o różnej konstrukcji i z zastosowaniem różnych materiałów – uważa MIiB.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia przesłany do konsultacji społecznych