Nowe podmioty odpowiedzialne za wsparcie dyrektora wydarzenia, precyzyjne wskazanie dopuszczalnych prędkości i wysokości osiąganych przez maszyny oraz kontrola nad ruchem naziemnym mają pozwolić na uniknięcie tragedii.

Zmiany zaproponowane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie lotów i prób akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych dotyczą spraw organizacyjnych, sposobu zachowania w przestworzach i na ziemi. To kompleksowa zmiana, która ma pozwolić na uniknięcie wypadków podobnych do tych, które wydarzyły się w latach 2013-2015.

Sprawy organizacyjne