Wypożyczyliśmy ze znajomymi trzy rowery wodne, zapakowaliśmy koszyk piknikowy, chcieliśmy popływać, wypocząć na wyspie i wrócić przed wieczorem. Do koszyka wrzuciliśmy kilka piw... – opowiada pan Maciej. – Gdy właściciel wypożyczalni to zobaczył, zagroził, że wezwie policję wodną, by nas skontrolowała, kiedy będziemy wracać, i doradził, by piwo zostawić na brzegu... Popsuł nam tym dzień. Nie chcieliśmy się przecież upijać! Czy miał prawo się wtrącać – zastanawia się czytelnik.
Właściciel wypożyczalni doszedł prawdopodobnie do wniosku, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie wolno prowadzić obiektów pływających (w tym także rowerów wodnych) pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. Stosuje się w tej sprawie takie same zasady jakie dotyczą kierowców (dozwolona zawartość alkoholu we krwi do 0,2 promila). Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na ten obszar lub żądać jego opuszczenia, jeśli czyjeś zachowanie wyraźnie wskazuje, że jest on nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyku.
Oczywiście zarządca nie ma prawa zakazać posiadania piwa w koszyku, ale może doradzić, by alkoholu nie pić. Może też wezwać policję, by skontrolowała (sam nie ma prawa tego zrobić) trzeźwość osób przebywających na wodzie i – w razie konieczności – zwiozła je do przystani i odholowała łódź. Warto przy tym wiedzieć, że za żeglowanie pod wpływem alkoholu grozi mandat lub kara grzywny (podobnie jak w ruchu drogowym), a za odholowanie i przechowanie jednostki pływającej przez policję trzeba zapłacić. Jest w tej sprawie specjalny urzędowy cennik. Przykładowo usunięcie roweru wodnego kosztuje w obecnym sezonie 54 zł, a za każdą dobę jego przechowywania trzeba zapłacić 18 zł. Drożej zapłacą za interwencję użytkownicy większych jednostek: usunięcie łodzi o długości kadłuba do 20 m kosztuje 158 zł oraz 105 zł za każdą dobę jego przechowywania. Dodatkowo, jeśli obiekt pływający nie jest naszą własnością, musimy się liczyć z kosztami nieterminowego oddania sprzętu do wypożyczalni albo opłacić koszty odebrania łodzi lub roweru przez pracownika wypożyczalni z policyjnego depozytu.
Pływanie jakimkolwiek sprzętem wodnym pod wpływem alkoholu może drogo kosztować
Podstawa prawna
Obwieszczenie ministra finansów z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 806). Art. 6–7, art. 30–33, art., 34–36 ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. nr 208, poz. 1240 ze zm.).