Specustawa znosząca obowiązek organizowania przetargów przy zamówieniach związanych z organizacją obrad Paktu jest nie tylko niezgodna z przepisami. Jest w ogóle niepotrzebna.
Przedstawiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej projekt ustawy o długiej nazwie: „o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 r.” sprowadza się tak naprawdę do jednego. Do zamówień związanych ze spotkaniem nie trzeba będzie stosować przepisów o przetargach. Projekt przewiduje pewne szczątkowe wymagania (np. publikacja ogłoszenia w BIP), zmierza jednak do tego, by urzędnicy kupujący cokolwiek, co będzie związane z organizacją szczytu NATO, nie musieli stosować procedur przetargowych. Eksperci nie mają wątpliwości – tak sformułowana ustawa jest niezgodna z prawem unijnym.
– W żaden sposób nie da się wybronić tak szerokiego wyłączenia – wskazuje dr Włodzimierz Dzierżanowski.