Będzie audyt zarządzeń wydawanych przez prezesów sądów. Pod lupę zostaną wzięte te, które nie respektują sędziowskiej suwerenności.
Zarządzenia nadzorcze od lat są przyczyną konfliktów między prezesami sądów, którzy je wydają, a sędziami, których dotyczą. Problem stał się na tyle poważny, że Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwróciło się do Krajowej Rady Sądownictwa o opracowanie kodeksu dobrych praktyk nadzorczych. Rada jednak uznała, że nie ma takich kompetencji.
Teraz w sukurs szeregowym sędziom idzie Ministerstwo Sprawiedliwości.