O poszanowanie konstytucyjnej zasady trójpodziału władz oraz wynikających z niej zasad niezależności sądów - zaapelowali przedstawiciele sędziów sądów apelacyjnych oraz okręgowych. Uchwały w tej sprawie w czwartek opublikowała Krajowa Rada Sądownictwa.

Uchwały przyjęto w środę na zebraniach przedstawicieli sędziów sądów apelacyjnych i przedstawicieli zgromadzeń sędziów okręgów. Sędziowie wskazali w nich m.in. na konieczność konsultowania ze środowiskiem sędziowskim wszystkich planowanych zmian w organizacji i ustroju sądów powszechnych.

"Ustawodawca wielokrotnie dokonuje zmian w przepisach dotyczących ustroju sądów, które wręcz pogarszają ich funkcjonowanie" - zaznaczono w uchwałach. Jednocześnie zaapelowano, aby "wszelkie propozycje zmian organizacji i ustroju sądów powszechnych były konsultowane ze środowiskiem sędziowskim na etapie założeń, a nadto zawierały pogłębione uzasadnienie naukowe i empiryczne".

Według sędziów "trwałe rozwiązania systemowe powinny uwzględniać opinie przedstawicieli wielu środowisk, w tym sędziów, innych uczestników postępowań, przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych".

"Celem zagwarantowania realnej niezależności władzy sądowniczej jest zapewnienie rzeczywistego wpływu na tworzenie i wykonanie budżetu wymiaru sprawiedliwości. Tylko w ten sposób, przy zagwarantowaniu odpowiednich nakładów, możliwa jest realizacja zwiększających się zadań sądów" - dodali sędziowie.

W uchwałach zwrócono także uwagę m.in. na potrzebę zmiany modelu nadzoru administracyjnego nad sądami, kwestię ograniczenia kognicji sądów i na potrzebę prowadzenia przez sądy aktywnej i skutecznej działalności informacyjnej.

Środowe zebrania przedstawicieli sędziów sądów apelacyjnych i przedstawicieli sędziów okręgów zostały zwołane przez przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Dariusza Zawistowskiego w celu przedstawienia sprawozdania za ostatnie dwa lata działalności Rady.