Prowadzę małą firmę, działającą sezonowo. Teraz zawiesiłem działalność, natomiast należności z czasu przed zawieszeniem wciąż spływają na moje firmowe konto. Jak powinienem je rozliczyć z urzędem skarbowym – zastanawia się pan Piotr.
Pan Piotr ma prawo zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej. Powodami mogą być: sezonowość, choroba przedsiębiorcy, chwilowa zła kondycja finansowa, szkolenie lub wyjazd. W okresie zawieszenia przedsiębiorca może zatrudnić się w innej firmie, ma też prawo do pewnych czynności związanych z podtrzymaniem swojego biznesu. Przepisy zezwalają więc na wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Wolno mu przyjmować należności, a także regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności gospodarczej. Może osiągać przychody finansowe z działalności prowadzonej przed zawieszeniem, ma także prawo do sprzedaży środków trwałych. Osoba, która zawiesiła swoją działalność, może przy tym zostać poddana kontroli za okres, w którym prowadziła firmę.
Jednoznacznie więc prawo zezwala na domaganie się przez przedsiębiorcę swoich należności powstałych przed datą zawieszenia działalności, może także w sądzie dochodzić swoich pieniędzy. Tak samo inne podmioty mają prawo wzywać go do uregulowania długu. Pod względem podatkowym te przepływy pieniężne należy rozliczyć w pierwszym okresie po odwieszeniu działalności.
Zarówno zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, jak i powrót do biznesu następują na wniosek przedsiębiorcy. Taki ruch jest możliwy, o ile firma nie zatrudnia pracowników. Okres zawieszenia może wynosić maksymalnie 24 miesiące z jednym wyjątkiem. Przedsiębiorca, który prowadził działalność przez co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić jej wykonywanie na okres do 3 lat, jeśli będzie w tym czasie opiekował się dzieckiem do 5. roku życia. Jeżeli dziecko jest chore, to czas zawieszenia może wynieść 6 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 18. roku życia.
Podstawa prawna
Art. 14 a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584).