Zgubiony lub skradziony dowód osobisty można zastrzec za pośrednictwem internetu. Taką możliwość zapewnia konto na portalu Biura Informacji Kredytowej.

Utrata dowodu osobistego wiąże się z zagrożeniem wykorzystania go przez osoby trzecie. Na nasze nazwisko może zostać zamówiony np. pakiet telewizji cyfrowej czy telefon z abonamentem. Osoba dysponująca naszym dokumentem może również zaciągnąć pożyczkę a nawet kredyt.

Czytelnikom znane są za pewne tradycyjne sposoby zastrzegania zgubionego dowodu osobistego, jednak warto jeszcze raz przypomnieć zasady postępowania podczas tej nieprzyjemnej dla nas sytuacji.

Reklama

Jeśli staliśmy się ofiarą kradzieży, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić na komisariacie policji. Funkcjonariusze nie mają jednak możliwości zastrzegania dokumentu, dlatego kolejnym krokiem, który powinniśmy podjąć jest poinformowanie o utracie dokumentu najbliższego organu gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Jedynie w taki sposób możemy otrzymać potwierdzenie o utracie dowodu osobistego, którym posługiwać się możemy do czasu wydania nowego dokumentu.

Niezależnie od faktu czy dokument został skradziony czy go utraciliśmy, powinniśmy poinformować o tym bank, którego jesteśmy stałym klientem. Jeśli w okolicy nie znajdziemy właściwego oddziału lub nie przyjmuje on zastrzeżeń dokumentów, wybieramy inny bank prowadzący tego typu usługę.

Reklama

Lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób dostępna jest tutaj >>

Zastrzeganie dowodu osobistego w BIK

Alternatywną opcją zastrzegania dowodu osobistego jest skorzystanie z serwisu Biura Informacji Kredytowej. Aby tego dokonać, musimy jednak przed momentem utraty dokumentu posiadać konto z przypisanym do niego naszym dowodem osobistym.

Samo założenie konta jest bardzo proste i nie trwa dłużej niż 15 min. Po wejściu na stronę www.bik.pl wybieramy zakładkę „Rejestracja” i postępujemy zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Do pełnej aktywacji konta wymagana będzie jednak weryfikacja naszej tożsamości. Aby tego dokonać wystarczy wysłać skan naszego dowodu osobistego. Druga opcja to skorzystanie z poczty tradycyjnej i przesłanie listem kserokopii dokumentu.

Zalety konta BIK

Przede wszystkim usługa zastrzegania dokumentów dostępna jest 24 godziny na dobę. Logując się na konto w serwisie www.bik.pl, za pomocą jednego kliknięcia nasze dane trafią do sytemu Dokumenty Zastrzeżone prowadzonego przez Związek Banków Polskich. Oznacza to, że w ciągu kilku minut informacja o zastrzeżonym dokumencie dotrze do wszystkich banków w Polsce. Dodatkową zaletą jest przekazywanie informacji o zastrzeżonych dokumentach przez BIK do innych instytucji czy firm takich jak operatorzy sieci komórkowej czy Poczta Polska.

W 2014 roku udaremniono aż 8814 prób wyłudzenia kredytu o łącznej wartości ponad 400 mln zł