Dokumenty w bankach są bezpieczne - zapewniają ich przedstawiciele. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych apeluje o dyskusje na temat skanowania dokumentów w instytucjach finansowych.

Dyrektor zespołu prawno-legislacyjnego w Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek wyjaśnia, że prawo bankowe i ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy zobowiązuje banki do potwierdzania tożsamości klientów. Bank musi mieć dowód, że legitymował klienta. Właśnie dlatego w instytucjach wykonuje się ksero lub skan.

Rozmówca IAR ocenia też, że instytucje finansowe są dobrze zabezpieczone przed wyciekiem bądź kradzieżą tożsamości. Banki, co przypomina ekspert, przetrzymują pieniądze należące do klientów. To oznacza, że muszą być one dobrze zabezpieczone. W sektorze finansowym wyciek danych zdarza się rzadko. Praktyka ta, zdaniem Tadeusza Białka, należy już do przeszłości.

Bankowcy twierdzą, że GIODO nie kontaktował się z nimi w sprawie dyskusji o kopiowaniu i przechowywaniu danych osobowych. Z danych policji wynika, ze co 20. Polak rocznie traci swoją tożsamość na skutek kradzieży i gubienia dowodów osobistych.