Parki narodowe będą mogły korzystać z funduszy leśnych, którymi dysponuje dyrektor generalny Lasów Państwowych. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o lasach oraz o ochronie przyrody, który został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS. Ma wejść 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Parki narodowe środki z funduszu leśnego będą mogły przeznaczyć na wykup na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w ich granicach, o ile będą one niezbędne do prowadzenia ochrony przyrody oraz tworzenia infrastruktury z tym związanej.
Już obecnie parki pozyskują tego typu nieruchomości (w 2015 r. pozyskały 837 ha za ok. 17 mln zł), jednak środki na ten cel uzyskują z funduszu LIFE oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Dzięki nowelizacji Lasy Państwowe będą mogły w większym stopniu niż dotychczas wspierać parki narodowe, które obecnie borykają się dużymi problemami finansowymi. Pieniądze z LP będą dla nich poważnym zastrzykiem gotówki. W naszej ocenie wsparcie dla parków może sięgać nawet 70 mln zł – komentuje Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP.
Celem nowelizacji jest rozwiązanie jeszcze jednego problemu. Obecnie jedynie dla 71,5 proc. prywatnych lasów sporządzone są uproszczone plany ich urządzenia. Środki z funduszu leśnego będą mogły być przeznaczone również na ich opracowanie. Propozycja ta wychodzi naprzeciw wielokrotnie zgłaszanym przez starostów problemom związanym z brakiem pieniędzy na te cele.
– Projektowana regulacja rodzi zatem pozytywne skutki społeczno-gospodarcze, gdyż niedofinansowanie parków narodowych w ostatnich latach powodowało protesty i stany pogotowia strajkowego ich pracowników. Natomiast zaległości w sporządzaniu podstawowych dokumentów związanych z gospodarką leśną wpływały niekorzystnie na jej stan, a co za tym idzie – na dochody właścicieli lasów – przekonują posłowie.
Etap legislacyjny
Projekt wniesiony do Sejmu