Uchwalona 28 stycznia ustawa – Prawo o prokuraturze gruntownie zmienia strukturę wewnętrzną prokuratur. Miejsce obecnych jednostek apelacyjnych mają zająć prokuratury regionalne, Prokuratury Generalnej – Prokuratura Krajowa. Część prokuratur będzie miała swe zamiejscowe ośrodki.
Zmiany obejmą jednak praktycznie tylko nazewnictwo. Dotychczasowe siedziby i obszary właściwości praktycznie pozostaną bez zmian (wyjątkiem będzie przeniesienie gminy Iłów do obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie). Tak wynika z projektów dwóch rozporządzeń, które opracował minister sprawiedliwości. Tak jak w obecnym stanie prawnym jest 11 prokuratur apelacyjnych, tak w projektowanym stanie ma być 11 prokuratur regionalnych. Nie zmienią się również ich siedziby.
Jedyne novum to powołanie wydziałów zamiejscowych departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji w Prokuraturze Krajowej, które utworzone zostaną przy prokuraturach regionalnych. Będą zajmowały się ściganiem przestępczości zorganizowanej, najpoważniejszej przestępczości korupcyjnej oraz przestępczości o charakterze terrorystycznym.
Nowa struktura będzie stanowiła natomiast okazję do wymiany szefów jednostek i weryfikacji prokuratorów przez nowe kierownictwo struktury.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w konsultacjach