Małgorzata Stręciwilk została powołana przez premier Beatę Szydło na prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od ponad dwóch lat stanowisko to pozostawało nieobsadzone.

Małgorzata Stręciwilk była jedną z trzech osób rekomendowanych na stanowisko prezesa UZP w rozstrzygniętym w styczniu konkursie. Dzisiaj oficjalnie otrzymała nominację od premier Beaty Szydło. W ten sposób urząd ten po ponad dwóch latach wreszcie będzie miał pełnoprawnego szefa. Od grudnia 2013 r., kiedy to odwołano prezesa Jacka Sadowego stanowisko to pozostawało nieobsadzone, a urzędem rządzili wiceprezesi.

Stręciwilk od lat jest związana z systemem zamówień publicznych. Gdy spory przetargowe rozstrzygały jeszcze zespoły arbitrów pełniła funkcję Dyrektora Wydziału Odwołań w UZP. Później pracowała w firmie doradczej, a następnie została członkiem Krajowej Izby Odwoławczej i przez kilka lat, obok orzekania, pełniła też funkcję rzecznika prasowego tego quasi-sądowego organu.