Parlament Europejski opowiedział się za wzmocnieniem prawa domniemania niewinności. Chciałby zharmonizowania przepisów w państwach członkowskich Unii.

Zdaniem posłów przyjęcie przepisów prawnych obrony osób oskarżonych lub ściganych w sprawach karnych w całej Unii Europejskiej, będzie miało zasadnicze znaczeniu dla zapewnienia rzetelnego procesu. Domniemanie niewinności jest podstawową zasadą pozwalająca zapobiec arbitralności i wszelkim nadużyciom w postępowaniu karnym.

Wprowadzenie przepisów wzmacniających w państwach członkowskich tę zasadę, zdaniem europosłów Kazimierza Ujazdowskiego z PiS i Tadeusza Zwiefki z PO, doprowadzi do utworzenia wspólnej przestrzeni prawnej.

Reklama

Stworzyłoby też równe szanse obrony osobom, które weszły w kolizję z prawem poza granicami kraju. Chodzi o zapewnienie w każdym państwie jednakowego podejścia do osób oskarżonych i uznawania ich za niewinnych, do czasu wydania wiążącego wyroku.