Polacy nie rozumieli dlaczego podczas najważniejszych rozgrywek logo związku oraz nazwy sponsorów są ważniejsze od narodowego symbolu.

Powód był prozaiczny – przepisy nie normowały tej kwestii, a dla działaczy ważniejszy był zysk z reklam i umów niż utarty zwyczaj.

Ustawodawca postanowił przychylić się do stanowiska kibiców i rozpoczął prace nad zmianą ustawy o o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z zm.).

Zgodnie z nowelizacją, która wchodzi w Nowym Roku godło Rzeczypospolitej Polskiej czyli wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy będzie obligatoryjnie umieszczane na:
• stroju reprezentacji kraju
• stroju reprezentacji olimpijskiej
• stroju reprezentacji paraolimpijskiej
według zasad przewidzianych w ustawie o sporcie Dz. U. Nr 127, poz. 857, z zm.).