Co jakiś czas wzburzenie wśród kibiców przeróżnych dyscyplin sportowych wywoływał brak orła białego na strojach naszych reprezentantów.

Polacy nie rozumieli dlaczego podczas najważniejszych rozgrywek logo związku oraz nazwy sponsorów są ważniejsze od narodowego symbolu.

Powód był prozaiczny – przepisy nie normowały tej kwestii, a dla działaczy ważniejszy był zysk z reklam i umów niż utarty zwyczaj.

Ustawodawca postanowił przychylić się do stanowiska kibiców i rozpoczął prace nad zmianą ustawy o o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z zm.).

Zgodnie z nowelizacją, która wchodzi w Nowym Roku godło Rzeczypospolitej Polskiej czyli wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy będzie obligatoryjnie umieszczane na:
• stroju reprezentacji kraju
• stroju reprezentacji olimpijskiej
• stroju reprezentacji paraolimpijskiej
według zasad przewidzianych w ustawie o sporcie Dz. U. Nr 127, poz. 857, z zm.).