Symbolami narodowymi w Polsce są: orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego”. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Natomiast biały i czerwony kolor barw powinien być ułożony w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Do polskich symboli przepisy zaliczają, obok flagi, godła, hymnu, także sztandary, chorągwie, bandery lub inne znaki państwowe. Jest nim także kotwica – znak Polski Walczącej.
Symbole narodowe pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach, a otaczanie ich czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. Zatem każdy może, a nawet powinien wywiesić flagę, czyli używać barw Rzeczypospolitej Polskiej dla podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt państwowych lub innych ważnych wydarzeń. Flaga może również powiewać na prywatnym domu przez cały rok, ale powinna być traktowana z szacunkiem i godnością. Nie może być porwana lub poplamiona.
Znieważenie znaku lub symbolu narodowego jest przestępstwem. Przepisy nie definiują wprost, co jest znieważeniem, ale przykładem może być szydzenie, usuwanie z miejsca, w którym zostały wystawione, deptanie, palenie, opluwanie. Ważna jest przy tym intencjonalność zachowania. Brakiem szacunku dla flagi może być upuszczenie jej na ziemię podczas wymachiwania przez pijaną osobę. Ale jeśli upadnie nam niechcący, bez zamierzonego celu, nikogo nie powinniśmy w ten sposób urazić i narazić się na karę. Ważne, by zdarzenie nie miało lekceważącego stosunku do symbolu narodowego.