Odebrałem nowy dowód osobisty, gdyż stary utracił ważność. Nie prowadzę działalności gospodarczej, pracuję na etacie. Zastanawiam się, jakie urzędy powinienem zawiadomić o zmianie dowodu, urząd skarbowy, zakład pracy, a może bank – pyta pan Eugeniusz.
Nie ma już obowiązku powiadamiania urzędu skarbowego o otrzymaniu nowego dowodu. Informacje o zmianie dokumentu i pozostałe dane identyfikacyjne są automatycznie przekazywane administracji podatkowej bezpośrednio z rejestru PESEL (gromadzi on nasze najważniejsze dane). Podobnie – dzięki integracji rejestrów państwowych – inne urzędy w razie potrzeby zweryfikują dane adresowe.
Co do zasady zmianę danych osoby ubezpieczonej zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ten, kto zgłaszał ją do ubezpieczeń. Ale w tym przypadku identyfikatorem jest PESEL, w związku z czym utrata ważności dowodu osobistego nie ma wpływu na dane osobowe przypisane do konta. Zatem nie ma potrzeby informowania pracodawcy ani ZUS.
Natomiast we własnym interesie zmianę dokumentu warto zgłosić w banku, biurze maklerskim bądź w innych instytucjach, w których posługujemy się dowodem. Dokument potwierdzający tożsamość osoby i obywatelstwo polskie.
Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej (mieszkający na jej terytorium) jest obowiązany mieć dowód (za jego brak przepisy przewidują karę grzywny). Może go posiadać również dziecko. Dowód wydany dla malucha poniżej 5. roku życia jest ważny 5 lat, dla dziecka powyżej tego wieku – przez 10 lat od daty wydania.
O wydanie nowego dowodu należy wystąpić w razie upływu terminu jego ważności, zmiany zawartych w nim danych (z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego dokument), zmiany wizerunku twarzy w stosunku do tego, który widnieje w dowodzie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację, a także utraty albo uszkodzenia dokumentu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza. Nie trzeba go jednak wymieniać z powodu zmiany miejsca zameldowania, ponieważ w nowym dowodzie nie zamieszcza się już takiej informacji.
Uwaga! Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas są ważne (do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany zamieszczonych w nich danych). Nadal w obrocie prawnym są dowody wydane bez oznaczenia terminu ważności (bezterminowe).
Podstawa prawna
Art. 5, art. 88–90 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131 ze zm.).