statystyki

Literalna wykładnia przepisów może prowadzić do absurdów

autor: Małgorzata Kułakowska17.11.2015, 09:30; Aktualizacja: 17.11.2015, 09:41

Prawomocne oddalenie wniosku wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika powinno skutkować niezwłocznym umorzeniem egzekucji z nieruchomości.

W 2004 r. do kodeksu postępowania cywilnego dodano art. 9231 k.p.c., który miał rozstrzygnąć problem egzekucji z nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków. Dłużnik często bowiem celowo nie posiadał majątku osobistego, a więc de facto był niewypłacalny. Aby rozwiązać ten problem, zezwolono wierzycielowi na dokonanie zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne stały się jednak dopuszczalne tylko po uzyskaniu przez wierzyciela klauzuli wykonalności na małżonka.

Jeśli sprzeciwi się on zajęciu, komornik powiadomi o tym fakcie wierzyciela, który musi następnie wystąpić do sądu o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności w terminie tygodniowym. W innym wypadku komornik egzekucję z zajętej nieruchomości umorzy. Jeśli małżonek dłużnika pozostaje bierny, to wierzyciel również zobowiązany jest do przedłożenia klauzuli wykonalności na małżonka, gdyż inaczej komornik nie może podjąć dalszych czynności egzekucyjnych. W przypadku braku sprzeciwu małżonka wierzyciel nie jest związany tygodniowym terminem do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Tytuł ten musi jednak przedłożyć w ciągu roku od daty dokonania ostatniej czynności potrzebnej do prowadzenia postępowania. W przeciwnym razie zgodnie z przepisem art. 823 k.p.c. postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa.

Z analizy przepisów wynika, że postępowanie egzekucyjne z nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską może być umorzone albo na wniosek wierzyciela, albo wskutek bierności wierzyciela przez okres jednego roku (art. 823 k.p.c.), albo w przypadku niezłożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika w terminie tygodnia od daty zawiadomienia go przez komornika o złożonym sprzeciwie małżonka (art. 9231 k.p.c.). W praktyce pojawiają się również inne przypadki, o których przepis ten wprost nie mówi.

Może bowiem zdarzyć się sytuacja, że małżonek dłużnika złoży sprzeciw, komornik powiadomi wierzyciela, a ten w terminie tygodnia od dnia powiadomienia złoży do sądu wymagany prawem wniosek. Następnie zostanie on przez sąd prawomocnie oddalony. Powstaje wtedy pytanie, czy stanowi to podstawę do umorzenia egzekucji przez komornika, czy też (skoro przepis o tym nie mówi) umorzenie egzekucji będzie możliwe dopiero wskutek bezczynności wierzyciela przez okres jednego roku?


Pozostało jeszcze 78% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane