Bardzo lubię spacerować po lesie, lecz niestety urok takich wypraw psuje widok porozrzucanych śmieci. Jeszcze gorsze są dzikie wysypiska, na które okoliczni mieszkańcy wywożą niechciane rzeczy – żali się pan Grzegorz. – Komu mogę zgłosić zaśmiecanie lasu – pyta czytelnik
Niestety, by podjąć skuteczną interwencję i ukarać sprawcę, funkcjonariusze straży miejskiej lub policji, do których zgłasza się taką sprawę, powinni być naocznymi świadkami wyrzucania odpadów. Mogą nałożyć mandat karny, ale muszą mieć dowód, że popełniono wykroczenie bądź przestępstwo. Inne wyjście wymaga więcej nakładu. Osoba, która jest świadkiem popełnionego wykroczenia (przestępstwa), może się udać do straży miejskiej i złożyć zeznanie do protokółu. Wiąże się to jednak z ewentualnym uczestnictwem w sprawie, a więc stawieniem się w charakterze świadka przed sądem.
Dowodem może być wszystko, co pomoże w wyjaśnieniu sprawy (i co nie jest sprzeczne z prawem). Można zrobić zdjęcie zajścia telefonem komórkowym, spisać lub sfotografować numery rejestracyjne samochodu. Takie dowody mają wyłącznie status pomocniczy i muszą być poparte zeznaniem świadka, złożonym do protokołu.
Zgodnie z kodeksem wykroczeń osoba, która wyrzuca śmieci do lasu, podlega karze grzywny albo karze nagany. Grzywna może wynieść nawet do 5 tys. zł (od 20 zł). Dodatkowo, jeśli wjechała do lasu samochodem, może otrzymać kolejną karę w wysokości od 20 do 5000 zł.
Koszty sprzątania lasów ponosi nadleśnictwo, dlatego służby leśne także mają prawo do nakładania mandatu. Jeżeli wyrzucający śmieci zostanie złapany przez pracownika służby leśnej na gorącym uczynku, grozi mu mandat w wysokości 500 zł i tyle samo, jeśli wjechał do lasu samochodem – w miejsce, w które wjazd jest zabroniony. Kara może być jeszcze wyższa – ta najczęściej wymierzana jest firmom wyrzucającym poprodukcyjne odpady. Prócz mandatu i zwrotu kosztów sądowych jest też nakaz uporządkowania terenu, czyli przywrócenie stanu sprzed wysypania odpadów.
Uwaga! Do lasu nie wolno też wywozić odpadów zielonych, które wydają się niegroźne dla środowiska. Do takich zaliczają się m.in. świąteczne stroiki lub choinki, resztki po obcinaniu gałęzi z drzew owocowych i ozdobnych albo skoszona trwa. Za ich wyrzucanie grozi również mandat lub kara grzywny.
Podstawa prawna
Art. 162 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094).