Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami powołując się na ważne powody. Do tej kategorii należą faktyczny rozpad relacji oraz choroba alkoholowa.

W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Rejonowy w Słupsku chodziło o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Pozew w tej sprawie złożył mąż, który twierdził że jest to jedyny sposób, by zadbać o finanse rodziny, gdyż jego żona nadużywa alkoholu. Skutkiem nałogu jest trwonienie przez nią pieniędzy. Małżonek w obawie o ewentualne zobowiązania chciał uregulować kwestie finansowe. Wyjaśnił także że od roku żona nie bierze udziału w utrzymaniu rodziny. Kobieta zaprzeczała doniesieniom i nie zgadzała się ze stanowiskiem męża.

Analizując sprawę sąd stwierdził, że od dawna pomiędzy małżonkami nie układało się najlepiej. Dodatkowo od stycznia 2015 roku zaczęli zamieszkiwać oddzielne pokoje. Przedstawione w sprawie dowody potwierdziły, że kobieta jest uzależniona, parokrotnie nawet poddawała się leczeniu. Świadkowie potwierdzili, że ma awanturniczy charakter, co często kończyło się policyjnymi interwencjami. Uznano również, że pozwana zaniedbuje obowiązki domowe.