statystyki

Zamówienia publiczne: Dzielenie przez 0 to błąd. Także przy ustalaniu kryteriów oceny ofert

autor: Katarzyna Wyzgał07.10.2015, 08:32; Aktualizacja: 07.10.2015, 08:44
umowa

Równie ważne jak wybór kryterium jest właściwe ukształtowanie sposobu oceny ofert w jego ramach.źródło: ShutterStock

Już na etapie tworzenia specyfikacji należy unikać sytuacji, która nie pozwala na rozstrzygnięcie ze względów formalnych. Może to bowiem skutkować unieważnieniem postępowania.

Nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.; dalej: p.z.p.) z sierpnia 2014 r. postawiła zamawiających (z nielicznymi wyjątkami) przed koniecznością wyboru co najmniej jednego dodatkowego, obok ceny, kryterium oceny ofert. W niektórych przypadkach ustalone kryterium pozacenowe ze względu na przyznaną mu wagę ma jedynie formalne znaczenie, np. w sytuacji, w której cenie przyznano wagę 90 proc., kryterium pozacenowym jest zaś termin zapłaty. Jednak przy właściwym doborze kryterium pozacenowe może być kluczowym czynnikiem umożliwiającym zamawiającemu wybór oferty rzeczywiście najkorzystniejszej.

Ustalenie innych poza ceną kryteriów pozwala wyłonić spośród ofert spełniających minimalne wymagania zamawiającego tę, która najlepiej odpowiada jego potrzebom lub która oferuje jakąś wartość dodaną mającą dla zamawiającego szczególne znaczenie (np. w przypadku ustalenia społecznych lub ekologicznych kryteriów oceny ofert).

Co ważne, również przy kształtowaniu kryteriów oceny ofert zamawiający jest zobowiązany stosować zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 p.z.p.). Kryteria powinny być obiektywne i opierać się na uzasadnionych preferencjach zamawiającego, bez faworyzowania konkretnego wykonawcy (tak wynika m.in. z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej z 14 sierpnia 2013  ., sygn. KIO 1819/13, KIO 1835/13, KIO 1839/13).

Precyzyjny sposób oceny

Równie ważne jak wybór kryterium jest właściwe ukształtowanie sposobu oceny ofert w jego ramach. Sposób powinien być na tyle jasny i precyzyjny, żeby wykonawca sam mógł przewidzieć i zweryfikować uzyskaną liczbę punktów. Powinien również umożliwiać faktyczne wyłonienie oferty najkorzystniejszej w świetle tych właściwości, które zamawiający uznał za decydujące. Jest to o tyle istotne, że błędne ukształtowanie sposobu oceny ofert stanowi wadę niemożliwą do skorygowania przez zmiany lub zabiegi interpretacyjne po upływie terminu składania ofert. Zatem konsekwencją nieprawidłowego ukształtowania sposobu oceny ofert może być konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. (tak m.in. wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 23 kwietnia 2015 r., sygn. KIO 712/15).

Dlatego poza staraniem, aby sposób oceny każdego z kryteriów umożliwiał wyłonienie oferty najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego i nie naruszał zasad uczciwej konkurencji, należy już na etapie tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) unikać sytuacji, w których nie pozwala ona na rozstrzygnięcie ze względów formalnych lub jest podatna na manipulacje ze strony wykonawców.


Pozostało 76% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane