Chciałem zrobić prawo jazdy jeszcze w tym roku, ale okazało się, że na kursach w moim mieście nie ma już miejsc. Czy jeśli zdam egzamin teoretyczny w tym roku, zaś praktyczny w przyszłym, to także obejmą mnie zmiany w przepisach dotyczących kierowców – pyta Wojciech z Kalisza.
Jeśli ostateczny egzamin odbędzie się w 2016 r., to świeżo upieczonego kierowcę będą obowiązywać już nowe przepisy. Według prawa każdy, kto po 4 stycznia 2016 r. otrzyma po raz pierwszy prawo jazdy kategorii B, będzie objęty okresem próbnym przez dwa lata, a szczególne obowiązki przypadną na pierwsze osiem miesięcy.
Prawo nałoży na młodego kierowcę obowiązek poddania się dodatkowemu szkoleniu. Pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem od momentu otrzymania licencji kierowca powinien zgłosić się na dodatkowy kurs, a najpóźniej po ośmiu miesiącach od dnia otrzymania prawa jazdy musi przedstawić w swoim starostwie zaświadczenie o ukończeniu tego kursu. Szkolenie będą prowadzić wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, a jego koszty poniesie kierowca. Dodatkowa jazda będzie obejmować m.in. manewry na śliskiej nawierzchni.
Młody stażem kierowca przez te pierwsze osiem miesięcy może prowadzić wyłącznie samochód oznaczony nalepką z zielonym liściem, zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu. W tym samym czasie nie wolno mu przekraczać prędkości 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zbudowanym i 100 km/h na autostradzie, choćby znaki drogowe dopuszczały wyższą prędkość.
W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy posiadacz tego dokumentu nie będzie mógł pracować ani jako kierowca, ani prowadzić działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla kat. B.
Podstawa prawna
Art. 91 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 155).