Byłem z kolegami na wycieczce rowerowej i wywiązała się między nami dyskusja na temat przepisów o ruchu drogowym dla cyklistów – opowiada pan Tomasz. – Wprowadzono zasadę, a właściwie usankcjonowano praktykę, że można się poruszać rowerem po ulicach jednokierunkowych pod prąd. Nie mogliśmy się jednak zgodzić, czy rowerzyście wolno jechać w przeciwnym kierunku zawsze, czy tylko wtedy, kiedy pozwala na to znak drogowy – tabliczka, że zakaz wjazdu nie dotyczy rowerów – prosi o wyjaśnienie czytelnik.
ikona lupy />
Znak P-27: Kierunek i tor ruchu roweru / Inne
Rzeczywiście, wspomniana przez czytelnika nowelizacja rozporządzeń dotyczących znaków drogowych obowiązuje od 8 października. Nie wprowadza ona przyzwolenia na jazdę ulicą jednokierunkową pod prąd, ale zezwala na umieszczanie pod znakami zakazu wjazdu tabliczek „nie dotyczy rowerów”. Dopiero gdy ulica jednokierunkowa zostanie oznaczona w ten sposób, cyklista będzie mógł wjechać na nią w kierunku przeciwnym niż wyznaczony. Warto dodać, że – co podkreśla nasz czytelnik – choć i do tej pory rowerzyści często jeździli małymi, spokojnymi ulicami pod prąd, to jednak łamali w ten sposób przepisy. Jeśli poruszają się po drogach publicznych, obowiązują ich takie same zasady jak kierujących innymi pojazdami.
To jednak niejedyne nowości. Zmieniły się także zasady znakowania poziomego przejazdów dla rowerzystów, w tym strzałek kierunkowych umieszczanych na pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub w śluzie rowerowej. Nowe znaki będą mniejsze. Wprowadzono także nowy znak poziomy P-27 („kierunek i tor ruchu roweru”), który będzie stosowany tam, gdzie nie ma miejsca na wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów na jezdni lub gdy byłoby to niebezpieczne. Znak ten podpowie cykliście, którędy dokładnie powinien jechać. Wprowadzono także możliwość instalowania specjalnych trójkolorowych sygnalizatorów świetlnych dla rowerzystów oraz umieszczania miniznaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu na ścieżkach rowerowych.
Znak „droga dla rowerów” będzie dotyczył wszystkich rowerów, nie tylko jednośladowych. Prawo o ruchu drogowym stanowi bowiem, że pojazd taki może mieć szerokość do 0,9 m bez względu na liczbę kół lub śladów. Natomiast szerszy nazywany jest wózkiem rowerowym. Znak „zakaz wjazdu wózków rowerowych” nie zabrania już wjazdu rowerów wielośladowych.
Uściślono znaczenie znaku łączonego „droga dla rowerów” i „droga dla pieszych”. Jeśli dwa symbole oddzielone są kreską poziomą, oznacza to, że jedni i drudzy poruszają się tym samym torem, a wtedy kodeks drogowy nakazuje ustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Natomiast jeśli symbole oddzielone są kreską pionową, oznacza to drogę dla rowerów położoną obok drogi dla pieszych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministrów infrastruktury i rozwoju oraz spraw wewnętrznych z 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. poz. 1313). Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. poz. 1314).