Zgodnie z projektem rozporządzenia na drogach wojewódzkich mają pojawić się oznaczenia E-15h. Będą one informować o numerze drogi wojewódzkiej oraz o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 tony.

Zgodnie z proponowanym projektem, uzupełniony zostanie katalog znaków z numerem drogi. Poprzez dopadnie pozycji E-15h czyli „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, będzie on miał zastosowanie do dróg wojewódzkich posiadających odpowiednie parametry techniczne i po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 11,5 t.

Zmiany wynikają z faktu, iż zgodnie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, odcinek drogi krajowej zastąpiony nowy wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii wojewódzkiej. Obecnie więc możliwe jest stosowanie na drogach wojewódzkich znaków: E-15b „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”, E-15e „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do l0 t.” dla dróg posiadających parametry techniczne pozwalające na ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej odpowiednio do 8 t i l0 t.

Celem proponowanych przepisów jest zatem zastosowanie na drogach wojewódzkich nowego oznakowania oraz jednocześnie poinformowanie kierowców o dopuszczanych naciskach osi na danej drodze.

ikona lupy />
Znak E-15h / Inne

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia ministrów infrastruktury i rozwoju oraz spraw wewnętrznych zmieniające Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych w uzgodnieniach międzyresortowych.