Przestępczość białych kołnierzyków to temat przewodni zjazdu Adwokatur Europejskich. Między 8 a 11 października w Krakowie prelegenci z Polski (m.in. prof. Zbigniew Ćwiąkalski i prof. Piotr Kardas) oraz z zagranicy rozmawiać będą m.in. o przestępstwie prania brudnych pieniędzy na tle przepisów prawa bankowego i regulacji prawnych Unii Europejskiej. Uczestnicy podzielą się doświadczeniami w ściganiu przestępczości transgranicznej, w szczególności karuzeli podatkowych, a więc procederu służącego wyłudzeniu VAT. Tylko w zeszłym roku Skarb Państwa stracił na nim 9 mld zł.
Wydarzenie organizowane jest przez The European Bars Federation (FBE), Naczelną Radę Adwokacką i Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. Organizatorzy zapraszają prawników zainteresowanych tematyką zjazdu: szczegółowe informacje oraz formularz rejestracji można znaleźć na stronie http://fbe.adwokatura.krakow.pl
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje DGP