Środki zgromadzone na tzw. rachunkach uśpionych do czasu, aż zgłosi się po nie osoba uprawniona, będą spoczywać na dotychczasowych kontach. Tak wynika z przyjętych na ostatnim posiedzeniu Sejmu poprawek do senackiego projektu noweli prawa bankowego.Rozwiązania dotyczące tego, kto ma przechowywać pieniądze, po które nikt się nie zgłasza, od początku były punktem spornym noweli. W jednym z wariantów pojawił się nawet pomysł, aby trafiały one na nowo utworzony fundusz obywatelski. Miałby on nimi zarządzać do czasu wypłacenia ich spadkobiercom czy innym osobom mającym do nich tytuł prawny. Uzyskane w ten sposób środki miałyby pójść m.in. na pomoc społeczną. Jednak senatorowie zdecydowali, że pieniądze z kont bankowych, na których posiadacze nie dokonują transakcji przez 10 lat, miały trafiać do funduszu środków nieodebranych. Jego obsługą miał zająć się Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie zdecydowali jednak inaczej. Zgodnie z przyjętą wówczas poprawką pieniądze zgromadzone na martwych kontach nie będą nigdzie przekazywane. Do czasu zgłoszenia się po nie osoby uprawnionej (np. spadkobiercy posiadacza rachunku) będą spoczywać na dotychczasowym rachunku.
– Uznaliśmy, że tworzenie kolejnego specjalnego funduszu generowałoby niepotrzebne dodatkowe koszty – tłumaczy poseł Genowefa Tokarska, która rekomendowała poprawki komisji.
Posłowie chcą też, aby to banki były zobowiązane do prowadzenia centralnej informacji o rachunkach uśpionych. W pierwotnej wersji projektu miał się tym zajmować BGK.
– Zdecydowaliśmy się na tę zmianę, gdyż Krajowa Izba Rozliczeniowa stworzyła narzędzie, które umożliwia bankom wymianę informacji o tym, w którym banku zmarły posiadał oszczędności. Tworzenie kolejnej centralnej informacji byłoby więc zbędne – wyjaśnia Tokarska.
Dzięki temu spadkobierca po złożeniu w jakimkolwiek banku lub kasie oszczędnościowo-kredytowej odpowiedniego wniosku otrzyma wykaz instytucji, w których znajdują się rachunki jego zmarłego krewnego.
Posłowie wprowadzili również poprawkę, która przyśpiesza wejście w życie omawianych rozwiązań. W pierwotnej wersji projektu miało to nastąpić 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z decyzją Sejmu stanie się to już na początku przyszłego roku.
– To jest bardzo potrzebna ustawa, która wypełnia istniejącą lukę prawną. Teraz bowiem każdy bank na własną rękę normuje kwestie związane z rachunkami uśpionymi. Tak nie powinno być – mówi posłanka Tokarska.
Dlatego też liczy, że uda się uchwalić tę nowelę jeszcze w tej kadencji parlamentu.
– Senat zamierza zająć się nią na najbliższym październikowym posiedzeniu. Tak więc są duże na to szanse – zapewnia parlamentarzystka.

Spadkobierca po złożeniu w jakimkolwiek banku wniosku otrzyma wykaz instytucji, w których znajdują się rachunki jego zmarłego krewnego

Etap legislacyjny
Ustawa przekazana do Senatu