Osoby, wobec których toczy się postępowanie, bo wycięły drzewo bez zezwolenia, mogą liczyć na niższy wymiar kary. Jutro wchodzą w życie przepisy, które to umożliwiają.
– Zmniejszenie wysokości kary za wyrąb rośliny bez pozwolenia z jej trzykrotności do dwukrotności, zróżnicowanie wysokości grzywny od okoliczności, uzależnienie sankcji od obwodu pnia, a nie wieku rośliny, który nieraz był trudny do ustalenia. To tylko część zmian, które idą w dobrym kierunku – wylicza Barbara Stępień, kierownik referatu środowiska w Urzędzie Miasta Szczecin.
Nowe zasady wprowadzają przepisy nowelizujące ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). Dzięki nim nie będzie dochodziło do takich sytuacji, gdy ktoś musi zapłacić karę nieproporcjonalnie wysoką do wyrządzonej szkody, na przykład za wycięcie złamanego drzewa, które zagrażało jego życiu.