Sprzedaż znaków opłaty sądowej w postaci cyfrowej ma zostać wprowadzona 1 października 2015 r. Tradycyjne formy będą jednak respektowane do 31 grudnia 2017 roku, chyba że wcześniej nastąpi wyczerpanie zapasów.

Zmiany wprowadzane przez projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego wynikają z faktu wprowadzenia przez resort nowego sposobu uiszczania opłaty sądowej w sprawach cywilnych. Postać elektroniczna ma docelowo zastąpić te obowiązujące obecnie tradycyjne znaki.

Jak zakłada ministerstwo sprawiedliwości, nowe przepisy mają zacząć już obowiązywać 1 października 2015 roku. Wtedy również do obrotu wejść mają znaki w formie cyfrowej. Nie oznacza to jednak natychmiastowego wycofania znaczków papierowych. Osoby, które będą zainteresowane wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego będą miały możliwość wyboru formy opłaty.

- Do czasu wyczerpania zapasów znaków opłaty sądowej, których wzór określono w rozporządzeniu z dnia 31 stycznia 2006 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., w sprzedaży będą oba rodzaje znaków. Po tej dacie, bądź po wyczerpaniu powyższych zapasów, jeżeli nastąpi to wcześniej, w sprzedaży będą wyłącznie znaki opłaty sądowej wygenerowane w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Niemniej do uiszczania opłat sądowych, do dnia 31 grudnia 2017 r., będą mogły być wykorzystywane oba rodzaje znaków opłaty sądowej i to od wyboru opłacającego będzie zależało jakiego znaku użyje – wyjaśnia Wioletta Olszewska, Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nowe znaki opłaty sądowej będą generowane w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 19 sierpnia 2015. na etapie uzgodnień.