Sygnatariuszom nie podoba się m.in. senacki projekt nowelizacji ustawy o policji, nad którym trwają prace w Sejmie. Chodzi o przepisy, które mają dostosować do wymogów konstytucyjnych zasady sięgania przez służby po dane telekomunikacyjne obywateli. Jednak zdaniem prezesów nowe regulacje będą groźne dla zasad praworządności. Mają oni zastrzeżenia m.in. do tego, że katalog środków kontroli operacyjnej będzie nieprecyzyjny i że projekt nie zawiera przesłanek wyrażania zgody na wykorzystanie informacji dotyczących tajemnic zawodowych.
Oprócz tego Andrzej Zwara postanowił indywidualnie zwrócić się w sprawie tego projektu do premiera oraz ministra spraw wewnętrznych. W liście ostrzega, że proponowane przez senatorów rozwiązania pozwolą poddawać adwokatów najbardziej ingerencyjnym środkom pracy operacyjnej, w tym podsłuchom i pozyskiwaniu danych telekomunikacyjnych.
„Rozwiązanie takie godzi w prawa i wolności konstytucyjne, w prawo do obrony, a także w niezbędne w wykonywaniu zawodu adwokata zaufanie w relacjach z mocodawcami” – podkreśla mec. Zwara.