Podczas urlopu na Mazurach musiałem w wypożyczalni rowerów wodnych zostawić swój dowód na czas korzystania ze sprzętu. Czy ajent może przetrzymywać dokumenty klientów – pyta pan Piotr z Radomia.
Ze względu na własne dobro nie powinniśmy nikomu oddawać dowodu osobistego, pozwalać na jego kopiowanie ani przechowywanie. Dane z dowodu mogą posłużyć do wyłudzenia pożyczki, zaciągnięcia innych zobowiązań lub poczynienia zakupów. Numer dowodu osobistego wraz z datą wydania i adresem może być wystarczający, by podszyć się pod nas w wielu miejscach. Z tych samych powodów nie powinno się zostawiać dowodu w wypożyczalni, recepcji hotelowej ani w bibliotece. Nikt nie ma także prawa prosić o pozostawienie innego dokumentu, np. prawa jazdy.
Zatrzymywanie dowodu osobistego jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny lub nawet ograniczeniem wolności do jednego miesiąca. Jeśli prowadzący wypożyczalnię zasłania się swoim bezpieczeństwem i koniecznością potwierdzenia tożsamości na wypadek szkody lub kradzieży sprzętu, to klient może zaproponować podanie jedynie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Właściciel wypożyczalni może też poprosić o kaucję zdeponowaną w kasie na czas używania sprzętu.