Zmiany w kodeksach: cywilnym oraz postępowania cywilnego mają umożliwić dalszą informatyzację procedur, m.in. przez rozszerzenie możliwości składania dowodów nie tylko w formie dokumentów zawierających tekst, ale też dokumentów elektronicznych rozumianych jako zapis obrazu lub dźwięku.

Przewidziano, iż drogą elektroniczną będzie też można wnosić więcej pism procesowych. W klasycznych postępowaniach cywilnych udrożniona ma zostać ścieżka doręczeń elektronicznych, również gdy chodzi o pisma od sądu dla stron. Umożliwią to portal i aplikacja o nazwie "elektroniczne biuro podawcze".

Sejm przyjął w piątek poprawkę Senatu przesuwającą z 18 listopada 2015 r. na 1 kwietnia 2016 r. datę wejścia w życie przepisów o składaniu wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Aktualnie w resorcie sprawiedliwości trwają prace nad budową systemu teleinformatycznego, umożliwiającego składanie takich wniosków.

Inna z senackich poprawek jednoznacznie rozstrzygnęła, że pozwany - w przypadku dokonania wyboru wnoszenia pism drogą elektroniczną -będzie zobligowany do wnoszenia dalszych pism procesowych w ten sam sposób. Kolejne poprawki ujednoliciły terminologię stosowaną w ustawie.

W nowelizacji znalazły się też zapisy dotyczące komorniczych egzekucji. Podjęcie tego tematu miało związek z nagłośnionymi w ostatnim okresie przypadkami nieprawidłowości w toku egzekucji komorniczych z zajętych ruchomości, w tym ciągników rolniczych czy samochodów.

Sejmowa podkomisja - jeszcze na etapie prac nad ustawą - zaproponowała, aby sprzedaż zajętych ruchomości nie mogła nastąpić "wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia". Obecnie - zgodnie z regulacją Kodeksu postępowania cywilnego - termin ten jest krótszy i sprzedaż taka nie może być dokonana "wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia".

Ponadto - z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości - w nowelizacji znalazł się artykuł przewidujący, że w okresie trzech lat od wejścia w życie ustawy wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną będzie możliwe, jeśli spełnione będą względy techniczne "leżące po stronie sądu". "Jest to przepis epizodyczny, konieczność jego wprowadzenia wynika z faktu, że budowa systemu informatycznego zajmie wiele miesięcy, a jego wdrożenie w jednym terminie w całej Polsce byłoby utrudnione. Dlatego taki przepis pozwoli na sukcesywne wprowadzanie systemu" - uzasadniał resort sprawiedliwości.

Zgodnie z zasadniczą częścią nowelizacji dokumentem będzie także "nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią", czyli też pismo w formie elektronicznej, dotąd nieuznawane za dokument.

W szerszym zakresie ma być możliwe przeprowadzanie posiedzeń sądowych i dowodów (np. przesłuchań świadków) za pomocą urządzeń umożliwiających dokonywanie tego na odległość. Zmiana zdejmuje także z sędziów i przekazuje w ręce referendarzy sądowych więcej uprawnień i obowiązków w postępowaniu upominawczym.(PAP)