Jest nadzieja na usprawnienie pracy sądów - pisze "Puls Biznesu". Jak czytamy w gazecie, możliwa będzie wymiana pism procesowych pomiędzy stronami i sądem drogą elektroniczną w przypadku wszystkich postępowań sądowych.

Ponadto rozprawy będą mogły odbywać się na odległość. Sąd na wniosek jednej ze stron będzie mógł zdecydować o połączeniu z innym sądem za pomocą wideokonferencji.

Kolejnym usprawnieniem jest możliwość zawiadamiania zainteresowanych stron o rozprawie dowolną drogą. Oprócz poczty sędziowie będą mogli w tym celu korzystać z maili lub telefonów.

Nowoczesne narzędzia dała sędziom podpisana przez prezydenta na początku sierpnia nowelizacja dotycząca Kodeksu cywilnego.