Wprawdzie w Polsce funkcjonuje zasada racjonalnego prawodawcy, to jednak, zdaniem ekspertów, w tym przypadku trudno o niej mówić
Chodzi o zbliżającą się nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. Problem dotyczy zmian w przepisach mówiących o pełnomocnictwie. Okazuje się, że przez jedynie niecałe trzy miesiące w obrocie funkcjonować będzie norma umożliwiająca dziadkom i innym wstępnym reprezentowanie w charakterze pełnomocnika strony postępowania cywilnego. Wszystko przez niedopatrzenie ustawodawcy.
Potrzebna zmiana