Dyrektorzy sądów, zatrudniając w reaktywowanych 1 lipca 2015 r. sądach rejonowych pracowników dotychczasowych wydziałów zamiejscowych, powinni stosować rozwiązanie zawarte w art. 231 kodeksu pracy lub inne, o ile było korzystne dla pracowników. Na takim stanowisku stoi Ministerstwo Sprawiedliwości i – jak podkreśla Wioletta Olszewska z biura prasowego resortu – takie rekomendacje były przedstawiane na spotkaniach przedstawicieli MS z dyrektorami i prezesami sądów.
O wątpliwości co do sposobu zawierania umów o pracę z osobami zatrudnionymi do 1 lipca w wydziałach zamiejscowych pisaliśmy w przeddzień wejścia w życie rozporządzenia MS przywracającego 34 sądy rejonowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1683). Iwona Nałęcz-Idzikowska, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, sygnalizowała wówczas, że część dyrektorów skorzystała z trybu zawartego we wspomnianym art. 231 k.p., ale byli i tacy, którzy tego nie zrobili.
Tymczasem zdaniem związku zastosowanie kodeksu pracy było rozwiązaniem najkorzystniejszym dla pracowników. Zgodnie z tym przepisem „w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy”. Innymi słowy – treść stosunków pracy pozostaje identyczna, zmianie ulega jedynie pracodawca.