Samo kserowanie dokumentu jest czynnością wyłącznie techniczną. Nie ma znaczenia, czy ktoś przepisze nasze dane z dowodu, czy – dla ułatwienia i przyspieszenia procesu załatwiania sprawy – wykona kserokopię. Ważniejsze jest jednak, by ten, kto pozyskuje dane zawarte w dowodzie tożsamości, był do tego uprawniony i by utrwalał tylko takie dane, jakie są niezbędne do prowadzonych przez niego czynności.

Często stosowaną w takich sytuacjach praktyką jest kserowanie dokumentu i ewentualne zasłanianie lub zamazywanie niepotrzebnych danych. Jednak większość danych, jakie są potrzebne do otwarcia konta w banku, zawartych jest w dowodzie osobistym. Jednym słowem – jeśli ktoś jest uprawniony do pozyskania naszych danych, to nie ma znaczenia, w jaki sposób te dane utrwala.

Podstawa prawna

Art. 112b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128).